Stress

Stress är de anpassningsreaktioner i kroppens organsystem som utlöses av fysiska och mentala påfrestningar, s.k. stressorer.

Det finns både positiv stress och negativ stress. Den positiva stressen uppstår då vi utsätts för utmaningar som vi uppfattar som stimulerande, den negativa stressen gör t.ex. att koncentrationen blir sämre, man får ont i magen eller svårt att somna på kvällen. Negativ långvarig stress kan också leda till t.ex. hjärtsjukdomar, åderförkalkning, diabetes och depression.

Stresshantering är därför väldigt viktigt och kan bestå av någon sorts motion eller avspänningsteknik. Det viktigaste är dock att se till att de orsaker som framkallar stressen plockas bort.MALLAR I STRESS
Checklista förebygga stress 2022
Checklista hantera uppkommen stress 2022
Checklista undvika stressrelaterad ohälsa 2022
Checklista varningssignaler stressrelaterad ohälsa 2022
Enkät stressfaktorer 2022
Enkät stressymtom 2022
Handlingsplan för hantering av stress 2022
PM Andas bättre - Må bättre
PM Det medvetna andetaget
PM Evidensbaserad stresshantering
Processbeskrivning stresshantering 2022
Stresskala 2022
Stresspolicy 2022
Översikt - kroppens reaktioner på stress 2022