Teamarbete

Teamarbete definieras som två eller flera individer som kommunicerar med varandra och som är ömsesidigt beroende av varandras beteende för att genom samarbete nå ett eller flera mål.

Team har en differentierad roll- och ansvarsstruktur, det vill säga varje medlem bidrar med unik kompetens och/eller kunskap och har ansvar.

Inom teamforskningen skiljer man på uppgiftsarbete och teamarbete. Uppgiftsarbete är vad teamet gör (dess uppgift) och teamarbete är hur teamet löser sin uppgift. Teamarbete är medlemmars samarbetsinriktade beteenden inför, under och efter gemensamt arbete med uppgiften.MALLAR I TEAMARBETE
Checklista ledarskap under förändring 2023
Checklista probleminventering som påverkar ditt team 2023
Förteckning - Ansvarsområden i team 2023
Förteckning - framgångsfaktorer för team 2023
Måluppföljning team 2023
Mötesanteckningar team 2023
Reflektionsverktyg 2023
Självskattning - relationer i teamet 2023