Teckningslista - Konvertibler (5 tecknare) 2022

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en teckningslista för konvertibler (5 tecknare).

När beslut om emission av konvertibler fattats ska en teckningslista över de som tecknat sig för konvertibler upprättas. Till teckningslistan ska också fogas bolagsordning och i förekommande fall handlingar enligt 15 kap. 8–10 §§ ABL.

Mallen som DokuMera har tagit fram låter dig snabbt och enkelt upprätta denna lista i det fall att endast upp till fem personer tecknat sig för konvertibler som nyemitterats från bolaget. Mallen uppfyller alla de lagstadgade krav som framgår av aktiebolagslagen.

(ID 3770)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn