Teckningsoptioner

Teckningsoptioner är värdepapper som ökar ett bolags aktiekapital genom att ge innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till en viss kurs under en bestämd tidsperiod. Genom att få köpa en aktie till en bestämd kurs kan man alltså gå med vinst om aktiens värde går upp men man måste också ta hänsyn till att utnyttjandet av en innebär fler aktier i bolaget och därmed en utspädning av vinsten per aktie.

Genom att ge ut en teckningsoption kan bolaget bl.a. låna pengar till en lägre ränta än vid ett vanligt lån och erbjuda nya grupper att bli aktieägare på ett förmånligt sätt.MALLAR I TECKNINGSOPTIONER
Avregistrering av teckningsoptioner 2023
Bemyndigande för emission av teckningsoptioner 2023
Brev till aktieägare enl 14 kap 14 § ABL 2023
Checklista – Teckningsoptioner privat AB 2023
Processbeskrivning Teckningsoptioner Privat AB 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Em av teckningsoptioner 2023
Revisorsyttrande enl 14 kap 10 § ABL (Apportemission) 2023
Revisorsyttrande enl 14 kap 10 § ABL (Kvittningsemission) 2023
Revisorsyttrande enl 14 kap 49 § ABL (Teckning av aktier) 2023
Revisorsyttrande enl 14 kap 8 § ABL (Teckningsoptioner) 2023
St redogörelse enl 14 kap 8 § ABL 2023
St redogörelse enl 14 kap 9 § ABL (Apportemission) 2023
St redogörelse enl 14 kap 9 § ABL (Kvittningsemission) 2023
Styrelsens förslag - Riktad apportemission - Teckningsoptioner - Privat avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Riktad apportemission - Teckningsoptioner - Privat ej avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Riktad kontantemission - Teckningsoptioner - Privat avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Riktad kontantemission - Teckningsoptioner - Privat ej avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Riktad kvittningsemission - Teckningsoptioner - Privat avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Riktad kvittningsemission - Teckningsoptioner - Privat ej avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Teckningsoptioner (företräde) - Privat avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Teckningsoptioner (företräde) - Privat ej avstämningsbolag 2023
Teckningslista - Teckningsoptioner (1 tecknare) 2023
Teckningslista - Teckningsoptioner (5 tecknare) 2023
Teckningsoptionsbevis 2023
Villkor för teckningsoptioner 2023