Telefonförsäljning

Telefonförsäljning kräver en stor medvetenhet om såväl lagstadgade som etiska regler. Många konsumenter uppfattar telefonförsäljare som störningsmoment, och det är inte ovanligt att telemarketingföretag blir föremål för olika typer av anmälningar. Genom att känna till samt följa de regler som finns ökar emellertid sannolikheten för försäljning samtidigt som riskerna för anmälningar minskar.

Vi har utarbetat mallarna du behöver för att följa de regelverk som finns för telefonförsäljning.MALLAR I TELEFONFÖRSÄLJNING
Bekräftelse anbud telefonförsäljning 2023
Bekräftelse ingånget avtal vid telefonförsäljning 2023
Checklista - Regler vid telefonförsäljning 2023