Tidredovisning

Tidredovisning (eller tidsrapportering) handlar om att få bättre överblick hur anställdas tid används. Genom att beräkna den tid man arbetar och kartlägga raster och avbrott i en tidrapport (tidkort) kan man arbeta mot att effektivisera företaget.

Ofta används någon sorts system vid tidredovisning för att enkelt och snabbt räkna ut genomsnittlig arbetad tid m.m.MALLAR I TIDREDOVISNING
Tidrapport 00 alla månader 2019
Tidrapport 01 januari 2019
Tidrapport 02 februari 2019
Tidrapport 03 mars 2019
Tidrapport 04 april 2019
Tidrapport 05 maj 2019
Tidrapport 06 juni 2019
Tidrapport 07 juli 2019
Tidrapport 08 augusti 2019
Tidrapport 09 september 2019
Tidrapport 10 oktober 2019
Tidrapport 11 november 2019
Tidrapport 12 december 2019