Tidsbegränsad anställning

En anställning kan vara tillsvidare eller under en viss period, en så kallad tids-begränsad anställning. I anställningsavtalet ska det tydligt framgå att det är fråga om en tidsbegränsad anställning samt vilken form av tidsbegränsad anställning det handlar om.

Om den tidsbegränsade anställningen varat i mer än 12 månader måste du senast en månad innan anställningen upphör, ge ett skriftligt besked till den anställde om anställningens upphörande. Du ska samtidigt informera om den anställdes före-trädesrätt och förhöra dig om denne är intresserad av återanställning om det skulle bli aktuellt. Den anställde och dennes fackliga organisation ska också få information om arbetstagarens rätt att hävda att anställningen är tillsvidare samt om möjligheten att kräva skadestånd.

Vid kollektivavtal kan andra regler gälla, därför är det viktigt att vara informerad om vad som avtalats däri.MALLAR I TIDSBEGRÄNSAD ANSTÄLLNING
Besked om tidsbegränsad anställnings upphörande 2023
Checklista tidsbegränsad anställnings upphörande 2023