Tidsplanering

Tidsplanering är en förutsättning för ett effektivt styrelsearbete. Genom att sätta upp riktlinjer för tidsåtgång vid bl.a. styrelsemöte säkerställer man att inte dyrbar tid går åt i onödan. Allokering av tid kan också göras för introduktion av nya styrelseledamöter m.m.MALLAR I TIDSPLANERING
Tidsallokering introduktion ny styrelseledamot 2019
Tidsallokering styrelsemöte 2019
Tidsallokering styrelsemöte budget 2019
Tidsallokering styrelsemöte marknadssituation 2019
Tidsallokering styrelsemöte strategi 2019
Tidsallokering styrelsemöte årsbokslut 2019