Tillskott

Tillskott från aktieägare är en form av kapitalökning genom att pengar eller andra tillgångar förs in i bolaget, t.ex. kan en fordran på bolaget efterskänkas. Ett aktieägartillskott kan vara ett alternativ till nyemission av aktier och är vanligast när ett företag kommit på obestånd, eller riskerar att komma på obestånd.

Ett aktieägartillskott kan vara ovillkorat eller villkorat. Ett ovillkorat aktieägartillskott är permanent, ett villkorat aktieägartillskott ställer däremot krav på bolagets aktieägare att bolaget ska betala tillbaka pengarna när det återigen har en god och stabil ekonomi.