Tredjelandsöverföring

Dataskyddsförordningen gäller inom EU:s samtliga medlemsländer, vilket bland annat innebär att samtliga länder har ett likvärdigt skydd för personuppgifter och personlig integritet. Det innebär också att personuppgifter fritt får överföras inom medlemsländerna utan begränsningar. Motsvarande regler gäller emellertid inte när personuppgifter överförs till länder utanför EU eller EES. Sådan överföring kallas för överföring av personuppgifter till tredjeland. Dataskyddsförordningen innehåller regler om när sådan överföring är tillåten.MALLAR I TREDJELANDSÖVERFÖRING
Checklista - Tredjelandsöverföring 2023