Underborgen av företag (Enkel borgen) 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig och ditt företag att upprätta ett avtal om enkel underborgen.

Mallen består av ett avtal, eller kontrakt, om enkel borgen som är klart att ifyllas med relevant information för att fungera som underborgen åt borgensmännen.

Enkel borgen innebär att borgenären först måste söka betalning från gäldenären innan han eller hon vänder sig till borgensmannen eller borgensmännen.

Underborgen innebär att en borgensman går i borgen för gäldenären gentemot borgensmännen. Underborgensmannen blir en säkerhet för borgensmännens regressrätt mot gäldenären om denne inte kan betala.

(ID 4103)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn