Uppförandekod/code of conduct

En uppförandekod (från engelskans Code of Conduct) är riktlinjer för hur ett företag ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och/eller miljömässigt riktigt sätt.

En uppförandekod är ett frivilligt åtagande och har inte status av lag eller förordning. Uppförandekoden finns till för att ett företag ska kunna försäkra sig om att dess produkter är tillverkade under goda arbetsförhållanden och innefattar vanligtvis krav och riktlinjer för arbetsmiljö, hållbarhet, bemötande m.m.

Numera är det viktigt att agera på ett sätt som anses hållbart och etiskt, så tänk på att en uppförandekod kan vara ett effektivt konkurrensmedel om den används på rätt sätt.MALLAR I UPPFÖRANDEKOD/CODE OF CONDUCT
Bemötandepolicy 2022
Bemötandepolicy Engelsk 2022
CSR-policy 2022
CSR-policy Engelsk 2022
Hållbarhetspolicy 2022
Hållbarhetspolicy Engelsk 2022
Klädpolicy 2022
Kommunikationspolicy 2022
Kvalitetspolicy 2022
Kvalitetspolicy Engelsk 2022
Miljöpolicy 2022
Miljöpolicy Engelsk 2022
Mångfaldspolicy 2022
Policy för affärsetiska principer 2022
Policy mot givande och tagande av muta 2022
Policy mot givande och tagande av muta Engelsk 2022
Uppförandepolicy 2022
Uppförandepolicy Engelsk 2022
Uppvaktningspolicy 2022
Uppvaktningspolicy Engelsk 2022
Visselblåsarpolicy 2022
Visselblåsarpolicy Engelsk 2022