Uppförandekod/code of conduct

En uppförandekod (från engelskans Code of Conduct) är riktlinjer för hur ett företag ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och/eller miljömässigt riktigt sätt.

En uppförandekod är ett frivilligt åtagande och har inte status av lag eller förordning. Uppförandekoden finns till för att ett företag ska kunna försäkra sig om att dess produkter är tillverkade under goda arbetsförhållanden och innefattar vanligtvis krav och riktlinjer för arbetsmiljö, hållbarhet, bemötande m.m.

Numera är det viktigt att agera på ett sätt som anses hållbart och etiskt, så tänk på att en uppförandekod kan vara ett effektivt konkurrensmedel om den används på rätt sätt.MALLAR I UPPFÖRANDEKOD/CODE OF CONDUCT
Bemötandepolicy 2023
Bemötandepolicy Engelsk 2023
CSR-policy 2023
CSR-policy Engelsk 2023
Hållbarhetspolicy 2023
Hållbarhetspolicy Engelsk 2023
Klädpolicy 2023
Kommunikationspolicy 2023
Kvalitetspolicy 2023
Kvalitetspolicy Engelsk 2023
Miljöpolicy 2023
Miljöpolicy Engelsk 2023
Mångfaldspolicy 2023
Policy för affärsetiska principer 2023
Policy mot givande och tagande av muta 2023
Policy mot givande och tagande av muta Engelsk 2023
Uppförandepolicy 2023
Uppförandepolicy Engelsk 2023
Uppvaktningspolicy 2023
Uppvaktningspolicy Engelsk 2023
Visselblåsarpolicy 2023
Visselblåsarpolicy Engelsk 2023