Uppförandekod/code of conduct

En uppförandekod (från engelskans Code of Conduct) är riktlinjer för hur ett företag ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och/eller miljömässigt riktigt sätt.

En uppförandekod är ett frivilligt åtagande och har inte status av lag eller förordning. Uppförandekoden finns till för att ett företag ska kunna försäkra sig om att dess produkter är tillverkade under goda arbetsförhållanden och innefattar vanligtvis krav och riktlinjer för arbetsmiljö, hållbarhet, bemötande m.m.

Numera är det viktigt att agera på ett sätt som anses hållbart och etiskt, så tänk på att en uppförandekod kan vara ett effektivt konkurrensmedel om den används på rätt sätt.MALLAR I UPPFÖRANDEKOD/CODE OF CONDUCT
Bemötandepolicy 2020
Bemötandepolicy Engelsk 2020
CSR-policy 2020
CSR-policy Engelsk 2020
Hållbarhetspolicy 2020
Hållbarhetspolicy Engelsk 2020
Klädpolicy 2020
Kommunikationspolicy 2020
Kvalitetspolicy 2020
Kvalitetspolicy Engelsk 2020
Miljöpolicy 2020
Miljöpolicy Engelsk 2020
Mångfaldspolicy 2020
Policy för affärsetiska principer 2020
Policy mot givande och tagande av muta 2020
Policy mot givande och tagande av muta Engelsk 2020
Uppförandepolicy 2020
Uppvaktningspolicy 2020
Visselblåsarpolicy 2020