Uppförandekod/code of conduct

En uppförandekod (från engelskans Code of Conduct) är riktlinjer för hur ett företag ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och/eller miljömässigt riktigt sätt.

En uppförandekod är ett frivilligt åtagande och har inte status av lag eller förordning. Uppförandekoden finns till för att ett företag ska kunna försäkra sig om att dess produkter är tillverkade under goda arbetsförhållanden och innefattar vanligtvis krav och riktlinjer för arbetsmiljö, hållbarhet, bemötande m.m.

Numera är det viktigt att agera på ett sätt som anses hållbart och etiskt, så tänk på att en uppförandekod kan vara ett effektivt konkurrensmedel om den används på rätt sätt.MALLAR I UPPFÖRANDEKOD/CODE OF CONDUCT
Bemötandepolicy 2021
Bemötandepolicy Engelsk 2021
CSR-policy 2021
CSR-policy Engelsk 2021
Hållbarhetspolicy 2021
Hållbarhetspolicy Engelsk 2021
Klädpolicy 2021
Kommunikationspolicy 2021
Kvalitetspolicy 2021
Kvalitetspolicy Engelsk 2021
Miljöpolicy 2021
Miljöpolicy Engelsk 2021
Mångfaldspolicy 2021
Policy för affärsetiska principer 2021
Policy mot givande och tagande av muta 2021
Policy mot givande och tagande av muta Engelsk 2021
Uppförandepolicy 2021
Uppförandepolicy Engelsk 2021
Uppvaktningspolicy 2021
Uppvaktningspolicy Engelsk 2021
Visselblåsarpolicy 2021
Visselblåsarpolicy Engelsk 2021