Uppsägning för avflyttning av jordägare - Anläggningsarrende 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som jordägare att upprätta en uppsägning för avflyttning vid ett anläggningsarrende.

En uppsägning för avflyttning ska vara skriftlig. Det är viktigt att jordägaren i uppsägningen anger skälen till varför förlängning inte kommer att ske. Uppsägningen ska också innehålla en underrättelse om att arrendatorn inom två månader från den tidpunkt uppsägningen delgivits måste ansöka om medling i arrendenämnden om han eller hon vägrar att lämna arrendestället utan att få ersättning.

En uppsägning som inte uppfyller ovanstående krav är ogiltig. Mallen som DokuMera har upprättat uppfyller ovanstående krav och är enkel att fylla i.

(ID 3486)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn