Uppsägning för avflyttning av jordägare - Jordbruksarrende 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som jordägare att upprätta en uppsägning för avflyttning vid ett jordbruksarrende.

En uppsägning av bostadsarrende ska vara skriftlig. Om arrendetiden är kortare än fem år ska avtalet sägas upp senast åtta månader före arrendetidens utgång. Om arrendetiden däremot är minst fem år ska avtalet sägas upp senast ett år före arrendetidens utgång.

Vill jordägaren säga upp avtalet om bostadsarrende ska han eller hon i uppsägningen underrätta arrendatorn om varför förlängning inte medges.

Mallen som DokuMera har upprättat uppfyller ovanstående krav och är enkel att fylla i.

(ID 3488)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn