Uppsägning för villkorsändring av jordägare - Anläggningsarrende 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som jordägare att upprätta en uppsägning för villkorsändring av anläggningsarrende.

Om jordägaren vill säga upp avtalet om anläggningsarrende för villkorsändring ska han eller hon skriftligen informera arrendatorn om detta. En begäran om detta ska lämnas senast ett år före arrendetidens utgång. Vid förlängning av arrendeavtalet ska arrendeavgiften enligt 11 kap. 5 § jordabalken utgå med ett skäligt belopp.

Denna mall låter dig enkelt och snabbt upprätta ett meddelande om uppsägning för villkorsändring av anläggningsarrende.

(ID 3490)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn