Uppsägning för villkorsändring av jordägare - Bostadsarrende 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som jordägare att upprätta en uppsägning för villkorsändring av ett bostadsarrende.

Om jordägaren vill säga upp avtalet om bostadsarrende för villkorsändring ska han eller hon skriftligen informera arrendatorn om detta. En begäran om detta ska lämnas senast ett år före arrendetidens utgång. Vid förlängning av arrendeavtalet ska arrendeavgiften utgå med ett skäligt belopp.

Denna mall låter dig enkelt och snabbt upprätta ett meddelande om uppsägning för villkorsändring av ett bostadsarrende.

(ID 3491)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn