Utlämnande

För utlämnaren av känslig information är det mycket viktigt att upprätta ett sekretessavtal för att skydda sig mot att mottagaren yppar företagshemligheter till obehörig part.

Även om muntliga sekretessavtal är giltiga är det viktigt ur bevissyfte att upprätta ett skriftligt och bevittnat sekretessavtal. Av avtalet skall det tydligt framgå vilka parter avtalet omfattar samt vad det är som skall anses vara konfidentiell information.

Mottagare av sekretessbelagd information som bryter mot sekretessavtalet kan komma att bli skadeståndsskyldig till utlämnaren.MALLAR I UTLÄMNANDE
Sekretessavtal ensidigt 2020
Sekretessavtal ensidigt Engelsk 2020
Sekretessförbindelse - Anlitat konsultföretag 2020