Utvecklingssamtal

Ett utvecklingssamtal, eller medarbetarsamtal, är ett ostört samtal mellan arbetsgivare och arbetstagare där man kan prata om viktiga frågor. Utvecklingssamtalet är en viktig del i verksamhetsutveckling och ett redskap för att nå önskade mål. Genom utvecklingssamtalet skall medarbetaren få mer delaktighet i verksamheten, ett ökat engagemang och mer motivation.

Syftet med ett utvecklingssamtal är bl.a. att:

- ge den anställde möjlighet att påverka sin arbetssituation
- lyfta fram dennes önskemål om arbetsuppgifter/utbildning
- gå igenom dennes insatser (problem/möjligheter till utveckling)
- skapa en bra relation mellan arbetsgivare/arbetstagare.MALLAR I UTVECKLINGSSAMTAL
Att ge och ta emot återkoppling 2019
Att sätta mål 2019
Checklista feedback 2019
Checklista utvecklingssamtal 2019
Inbjudan utvecklingssamtal 2019
Individuell handlingsplan 2019
Kompetensmatris 2019
Medarbetar- och lönekriterier 2019
Plan för förbättring av arbetsprestation 2019
PM Säljhinder - vad är det?
Policy för coaching 2019
Samtalsunderlag utvecklingssamtal - förenklad 2019
Samtalsunderlag utvecklingssamtal 2019
Tidsplan utvecklingssamtalsomgång 2019
Överenskommelse om coaching 2019