VD-instruktion 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en vd-instruktion, för fastställelse, innehållande styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Styrelsen i ett publikt aktiebolag måste utse en verkställande direktör (enligt aktiebolagslagen). I dessa bolag får vd och styrelsens ordförande inte vara samma person. I ett privat aktiebolag kan styrelsens ordförande utses till vd.

Vd:n sköter den löpande verksamheten och ser till att redovisning m.m. är i ordning. Vad som hör till den löpande verksamheten och vad som är styrelsens ansvarsområde ska framgå av den skriftliga vd-instruktion som styrelsen bör utarbeta. Om vd fattar beslut som står i strid med instruktionen från styrelsen och detta beslut skadar bolaget kan bolagsstämman kräva skadestånd av vd:n.

När ska jag använda mallen?

En vd ska, enligt aktiebolagslagen, sköta företagets löpande förvaltning efter styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vd-instruktionen är en arbetsbeskrivning för den verkställande direktören.

Vad ska jag tänka på?

Styrelsen i ett publikt aktiebolag måste utse en vd. I ett sådant bolag får inte vd och styrelsens ordförande vara samma person. I ett privat AB är det inte nödvändigt att utse en vd, men väldigt vanligt. I detta fall kan du alltså utse dig själv till vd samtidigt som du är styrelsens enda ledamot och ensam aktieägare.

Styrelsen är alltid ytterst ansvarig för bolaget, medan en vd anställs för att sköta den löpande driften. Hur arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd ska se ut anges i en arbetsfördelning och i en vd-instruktion. I princip kan man säga att styrelsen tar beslut i större frågor medan vd fattar beslut och ingår avtal om sådant som ingår i den löpande verksamheten. Vad som ingår i den löpande verksamheten ska anges i vd-instruktionen.

Vanliga ansvarsområden för vd kan till exempel vara:

- Redovisning och bokföring.

- Förvaltning av företagets ekonomiska resurser.

- Löner och andra personaladministrativa beslut.

- Anställningar och annan utveckling av företagets organisation.

- Inköp av material, tjänster och liknande inom budget (som är satt av styrelsen).

- Investeringskalkyler och andra underlag för styrelsebeslut.

- Rapporter om företagets situation som ska lämnas till styrelsen.

- Normal kundaktivitet.

Vd har ofta en överlägsen detaljkunskap jämfört med styrelsen och därför blir positionen stark. Men om vd fattar beslut som står i strid med instruktionen från styrelsen, och detta beslut skadar bolaget, kan bolagsstämman kräva vd på ersättning.

En vd-instruktion utformas ofta i samråd mellan styrelse och vd. Låt vd komma med invändningar innan dokumentet färdigställs. Glöm dock inte bort att det är styrelsen som har sista ordet.

(ID 688)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Anställningsavtal verkställande direktör 2023
Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ 2023
Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ Engelsk 2023
Arbetsordning styrelsens arbete 2023
Arbetsordning styrelsens arbete Engelsk 2023
Checklista styrelsens arbetsordning 2023
Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling 2023
Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling Engelsk 2023
Styrelsemötesschema 2023
VD-instruktion Engelsk 2023