Verksamhetsövergång

Vid överlåtelse av en verksamhet är det viktigt att klargöra om det handlar om en verksamhetsövergång eller inte. Detta har nämligen betydelse för om den nye ägaren är bunden till anställningsavtal som ingåtts av den förre ägaren eller inte.MALLAR I VERKSAMHETSÖVERGÅNG
Checklista verksamhetsövergång 2020
Meddelande - byte av kontaktperson Engelsk 2020
PM Verksamhetsövergång - vad är det
Protokoll - facklig förhandling verksamhetsövergång 2020