Villkor _Enkelt_ - Ensidig rätt för bolaget 2022

Format: Word-mall (7 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta villkor för ett enkelt skuldebrev med ensidig rätt för bolaget att konvertera fordran till aktier.

Mallen är vidare tänkt att utgöra en bilaga till ett skuldebrev som kan konverteras till en fordran på aktier i bolaget (konvertibel). Villkoren ger mer detaljerad information om skuldebrevets innebörd och de villkor som konvertibeln (inklusive aktierna) är behäftade med. Mallen är vidare tänkt att användas för konvertibler där bolaget (emittenten, eller gäldenären) äger ensidig rätt att konvertera fordran till en fordran i aktier.

Eftersom skuldebrevet är ett enkelt skuldebrev kan det inte överlåtas utan är ställt till en viss person och inte generellt till skuldebrevets innehavare. Villkoren innehåller därför såväl emittentens som innehavarens underskrift och närmare information.

(ID 3771)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn