Villkor för förlagslån (Enkelt) 2022

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta villkor för ett enkelt förlagslån.

Ett förlagslån är ett långfristigt lån utan särskild säkerhet, vanligen med 10 – 15 års löptid, som ges ut av industriföretag, hypoteksinstitut och banker. Förlagsbeviset utgör en andel av förlagslånet och är ett skuldebrev som löper med ränta på viss tid.

Förlagsbeviset medför i regel en större risk jämfört med t.ex. en obligation (men lägre än en aktie). Räntan är dock vanligtvis högre. Avkastningen på förlagslånet utgår med antingen fast eller rörlig ränta eller som en riksobligation. En emission av förlagslån kan ses som ett alternativ till nyemission av aktier.

(ID 4107)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn