Villkor _Order_ - Rätt för bolaget och innehavare 2022

Format: Word-mall (9 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta villkor (order) - rätt för bolaget och innehavare.

Ett orderskuldebrev är ställt till en given person eller order och överlåts genom att personen genom påteckning på skuldbrevet överlåter det på annan. Utsätts inget namn är den överlåten på innehavaren. Orderskuldebrevet är en värdehandling.

Denna mall som DokuMera har tagit fram är villkoren som ska fogas till ett orderskuldebrev (konvertibel) och stipulerar de närmare villkoren för det skuldebrev enligt vilka både innehavaren och bolaget äger att, när som helst under det att lånet löper, konvertera den monetära skulden till en fordran på aktier i bolaget. Villkoren är klart formulerat och tydligt strukturerat och innehåller samtliga de detaljer som måste finnas reglerade för denna typ av skuldebrev.

(ID 3776)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn