A-skatt

Ordförklaring

Den skatt som arbetsgivaren eller pensionsutbetalaren drar av från lönen eller pensionen och betalar in till Skatteverket. A-skatt betalas av den som har anställning eller pension.

Kategorier

Skatt

Underkategorier

Källskatt

Relaterade mallar

SKV 4302 49 Ansökan ändrad beräkning skatteavdragV201712

Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ 2023