Banner Image

Nöjd-kund-garanti

Tusentals dokument - tryggt, säkert, enkelt

  • Över 36 000 nöjda kunder
  • Över 2 000 dokument och mallar
  • E-signering med BankID
  • Expertrådgivning
  • Personlig service
  • Nöjd-kund-garanti

Personlig service & rådgivning

Köper du företagspaketet får du en personlig kontaktperson som hjälper dig med det du behöver.

Läs mer

Personlig service & rådgivning

Shape Shape
Banner Img

Nöjd-kund-garanti

Alla mallar är framtagna av en jurist för att säkerställa kvalitet. Inte nöjd? Avbryt din order inom 24 timmar för full återbetalning.

Läs mer

Nöjd-kund-garanti

Sätt din egen prägel på dokumenten

Sätt din egen prägel på dokumenten

Sätt företagets egna logga på dokumenten och anpassa dem helt fritt efter egna önskemål!

Läs mer
Tablet Banner

Tablet Banner

Hand

+3 000 mallar mallar för avtal och andra viktiga dokument

+3 000 mallar

Budgetering och kalkylering

+ 100 mallar & dokument

En budget är en prognos över förväntade ekonomiska händelser. Det är ett viktigt verktyg för att samordna företaget och styra det i rätt riktning. Det kan också vara ett bra verktyg för kommunikation mellan ledningen och medarbetarna. Bläddra bland våra resurser för budget-, kalkyl- och analysarbetet. 

Ekonomi och redovisning

+ 100 mallar & dokument

Företaget använder informationen från bokföringen till att styra verksamheten och informera aktieägare och andra intressenter. Alla som driver någon form av näringsverksamhet är också skyldiga att bokföra sina verifikationer enligt bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Affärsjuridik & Avtal

+ 100 mallar & dokument

Crona DokuMera tillhandahåller mallar och avtal som är standardiserade och därför ej branschspecifika. Vid situationer som kräver anpassning av dokumenten till verksamhetskritiska situationer krävs expertkontakt för att säkerställa att dokumenten är korrekt anpassade för den unika situationen.

Crona DokuMera samarbetar med ett stort antal experter inom ett flertal olika områden. Du finner dem under "Sakkunnig expertis" i menyn till vänster

Fastighet och hyra

+ 100 mallar & dokument

I denna kategori hittar du dokument gällande arrende och nyttjanderätter, entreprenad, förvaltning, hyra samt köp och försäljning. Exempel på dokument kan vara köpekontrakt/köpebrev, lagfartsansökan, överlåtelse, pantsättning eller utmätning. Hänsyn bör även tas till t.ex. fastighetsskatt, som bestäms av fastighetens marknadsvärde.

Miljö

+ 100 mallar & dokument

Hos Crona DokuMera finner du flera resurser som hjälper ditt företag att dra sitt strå till stacken när det gäller miljöpåverkan. Här finner du bland annat dokument som Miljöpolicy och Checklista för miljöutredning.

Personal

+ 100 mallar & dokument

I kategorin Personal hittar du allt du behöver vid anställning, lönehantering, tidredovisning, motivationsarbete, utvecklingssamtal, krisberedskap, rekrytering och mycket annat som rör din personal.

Penningtvätt

+ 100 mallar & dokument

Penningtvätt är ett sätt att omvandla pengar som kommer från brottslig verksamhet, exempelvis narkotikaaffärer, rån eller skattebrott, till legala medel. I Sverige har vi i huvudsak två lagar som reglerar bekämpningen av penningtvätt: Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) samt lagen om straff för penningtvättsbrott.

Hållbarhet

+ 100 mallar & dokument

För en del företag är hållbarhetsarbetet särskilt viktigt eftersom det för dessa finns ett lagstadgat krav att upprätta en hållbarhetsredovisning. Oavsett storleken på ditt företag har vi mallarna du behöver för att efterleva reglerna om hållbarhet.

 

Krishantering

+ 100 mallar & dokument

Med en genomtänkt krisberedskap på arbetsplatsen kan personal och andra berörda besparas onödigt lidande. Dessutom kan företaget eller organisationen begränsa risken för ekonomisk förlust genom att bibehålla sitt goda anseende och/eller varumärke.

Bygg och entreprenad

+ 100 mallar & dokument

I den här kategorin hittar du resurser som på ett eller annat sätt har med entreprenader eller byggverksamhet att göra, exempelvis avtal, protokoll, arbetsmiljö och allmänna bestämmelser.

Ledarskap

+ 100 mallar & dokument

Vi har samlat resurserna du behöver för att klara av uppdraget som chef eller ledare, men också för dig som behöver förbättra ditt ledarskap eller din roll i vissa avseenden

 

Handböcker

+ 100 mallar & dokument

Våra populära handböcker inom personal, ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö, GDPR och brandskydd hjälper dig att efterleva ett stort antal regelverk. I handböckerna får du förslag på enkla och tydliga arbetsordningar, och du även se vilka mallar du behöver för att utföra dina skyldigheter. Du kan enkelt anpassa handböckerna så att de passar för just din verksamhet.

+ 10 kategorier

Alla populära dokument samlade

Se alla dokument

Alla populära dokument samlade

Shape

Våra kunder

Våra kunder Fler än 36 000 kunder har tagit del av våra tjänster.

Start Quote Absolut en topp tre investering för oss, man förstår inte riktigt hur mycket tid man sparar förrän man söker runt här. Kostnads-besparingen på att slippa kontakta en jurist är ju också enorm! End Quote

Customer Profile

Mikaela Pedersen

Head of Growth & Partner

VNTRS

Start Quote Företagspaketet sparar mig massor med tid genom att slippa uppfinna hjulet. Tryggt att veta att mallarna är kvalitetssäkrade och framtagna av experter. End Quote

Customer Profile

Christian Stener

Försäljningschef

Bonthron & Ewing AB

Start Quote Med Företagspaketet sparar jag väldigt mycket tid och jag vet att allt jag behöver finns där, även mallar för privata ärenden. End Quote

Customer Profile

Jonathan Rodriguez

Ekonomichef

Market Solutions

E-signering

Hos Crona DokuMera kan du även skicka avtalen för e-signering. Signera med Bank-ID eller SMS

Läs mer Pattern
Bank ID

Mest nedladdade dokument

Mest nedladdade dokument

Protokoll extra bolagsstämma ny bolagsordning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll från en extra bolagsstämma som ska fatta beslut om ny bolagsordning.
595 kr:-
Ex. moms

Protokoll extra bolagsstämma revisorsbyte 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll från en extra bolagsstämma som ska fatta beslut om byte av revisor.
595 kr:-
Ex. moms

Aktiebok 2 poster 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att ställa upp en aktiebok över bolagets aktier.
595 kr:-
Ex. moms

Överenskommelse om avstående från besittningsskydd (Ej beroende av hyresnämndens tillstånd) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en överenskommelse om avstående från besittningsskydd som inte är beroende av hyresnämndens tillstånd).
595 kr:-
Ex. moms

Hyresavtal - Uthyrning av lägenhet i andra hand 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett hyresavtal (lägenhetskontrakt) gällande uthyrning av lägenhet i andra hand.
595 kr:-
Ex. moms

Protokoll brandskyddskontroll 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett underlag till protokoll vid kontroll av brandskyddet på ditt företag.
595 kr:-
Ex. moms

Protokoll extra bolagsstämma ändring av styrelse 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll från en extra bolagsstämma som ska fatta beslut om förändringar av styrelsen.
400 kr:-
Ex. moms

Tjänstgöringsintyg 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett tjänstgöringsintyg för en anställd som slutar hos bolaget.
595 kr:-
Ex. moms

Kontrollprotokoll - intern revision ISO 9001 och 14001 2024

Denna mall från DokuMera innehåller ett stort antal frågeställningar inför den interna revisionen gällande ISO 9001 och 14001.
795 kr:-
Ex. moms

Tidrapport 00 alla månader 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att ställa upp en tidrapport, ibland även kallat tidsredovisning eller tidredovisning, för varje månad.
595 kr:-
Ex. moms

Sekretessförbindelse anställda 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en sekretessförbindelse som bilaga till ett sekretessavtal, där mottagaren av information förbinder sig att anställda och andra först ska underteckna en sekretessförbindelse för att få ta del av information.
595 kr:-
Ex. moms

Protokoll från extra bolagsstämma - Första kontrollstämman 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll från en extra bolagsstämma i form av en första kontrollstämma.
595 kr:-
Ex. moms

Aktieägartillskott - Eftergift av fordran (Villkorat) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett dokument avseende ett villkorat aktieägartillskott med eftergift av fordran.
595 kr:-
Ex. moms

Överenskommelse om avstående från indirekt besittningsskydd (Ej beroende av hyresnämndens tillstånd) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en överenskommelse om avstående från indirekt besittningsskydd som inte kräver hyresnämndens tillstånd.
595 kr:-
Ex. moms

Överenskommelse om avstående från indirekt besittningsskydd (Beroende av hyresnämndens tillstånd) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en överenskommelse om avstående från indirekt besittningsskydd som kräver hyresnämndens tillstånd.
595 kr:-
Ex. moms