AAA

Ordförklaring

1. Ett mått på kreditvärdighet i en kreditrating. Oftast avses obligationer. I det mest använda amerikanska kreditratingskalan är AAA den högsta ratingen. Kreditratingen är tänkt att visa en person eller ett företags kreditvärdighet. 2. American Arbritration Association - en organisation som administrerar tvistemål. 3. American Automobile Association (Triple A).

Kategorier

Rating, Statsobligationer, Bankobligation