Abalienation

Ordförklaring

Överlåtelse, avhändande. Oftast ifråga om fast egendom.

Kategorier

Fastighet