Abalienera

Ordförklaring

Sälja, avyttra. Vanligen fastighet.

Kategorier

Fastighet