Accept

Ordförklaring

Innebär att ett anbud antas eller godkänns. Accepten är ett svar på ett anbud varefter ett avtal uppstår eftersom motparten är bunden av anbudet.

Kategorier

Kontraktsprincipen, Löftesprincipen, Offert, Avtal

Underkategorier

Ren accept, Tyst accept, Oren accept, Acceptfrist, Bekräftelse, Godkännande

Relaterade mallar

Checklista acceptjuridik 2023

Offert med leveransdetaljer 10 artikelrader 2023

Offert med leveransdetaljer 5 artikelrader 2023