Ackordera

Ordförklaring

Nå en överenskommelse, sluta avtal.

Kategorier

Avtal

Underkategorier

Ackord