Adjungera

Ordförklaring

Att tillfälligt förordna någon som något, t.ex. en tillfällig ledamot i en kommitté eller kollegium.

Kategorier

Ledamot

Underkategorier

Adjungerad