Aktieindexobligation

Ordförklaring

Avkastningen i en aktieindexobligation är knuten till utvecklingen av det underliggande aktieindexet.

Kategorier

Obligation