Aktiekurs

Ordförklaring

Aktiens pris, det värde till vilket den noteras på börsmarknaden.

Kategorier

Aktie, Aktiemarknad

Underkategorier

Riktkurs, Stöd, Vikande börs, Betalkurs, Bid, Dagsvärde, Direktavkastning, Emissionskurs, Köpkurs