Allokering

Ordförklaring

1. Term inom ekonomistyrning, innebär att produktionsresurserna fördelas rationellt inom ett företag. 2. Fonds fördelning mellan olika tillgångar.

Kategorier

Aktiefond, Ekonomistyrning