Analys

Ordförklaring

Att analysera innebär att man undersöker/granskar ett större problem eller resultat genom att dela upp det i flera mindre delar och undersöker varje del för sig.

Underkategorier

Riskanalys, Totalanalys, Konkurrentanalys, Omvärldsanalys, ABC-analys, ALM-analys, Behovsanalys, Bidragsanalys, Cost-Benefit-Analys, Du Pont-analys, Teknisk analys, Finansieringsanalys, Kassaflödesanalys, Konsekvensanalys, HAACP, Nulägesanalys