Ansvarsyrkande

Ordförklaring

Det yrkande som åklagaren framför som innebär att den åtalade bör dömas för brott.

Kategorier

Ansvar, Åklagare, Brottmål, Yrkande, Åtal

Underkategorier

Bestridande