Arbete

Ordförklaring

Den verksamhet som en person (arbetstagare) utför åt annan (arbetsgivare) mot ersättning, och som grundas på en överenskommelse (anställningsavtalet) mellan dessa båda parter.

Kategorier

Arbetstagare

Underkategorier

Permittering, Arbetsgivare, Arbetsinkomst, Arbetsrätt, Traktamente, Semester, Arbetstid, Jobb, Styrelsearbete, Arbetsplan

Relaterade mallar

Arbetsordning styrelsens arbete 2022

Checklista upphovsrätt extern konsults arbete 2022

Arbetsordning styrelsens arbete Engelsk 2022

Lönekartläggning 2022