Arbetsavtal

Ordförklaring

Avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare om en arbetsprestation, t.ex. anställningsavtal och uppdragsavtal.

Kategorier

Avtal

Underkategorier

Arbetsgivarintyg, Arbetsbeskrivning, Anställningsintyg