Avdragsgill utgift

Ordförklaring

Utgift för vilken rätt att göra avdrag i deklarationen gäller. Oftast är dessa utgifter förknippade med förvärvande av inkomsten.

Kategorier

Inkomst av tjänst, Skatt

Relaterade mallar

Traktamentsräkning 2023

Sponsoravtal 2023