Avgiftsfinansieringsgrad

Ordförklaring

Avgiftsfinansieringsgrad visar i procent till vilken grad statlig eller kommunal verksamhet är finansierad genom avgifter som belastar de som berörs direkt av verksamheten.

Kategorier

Kommun, Stat