Avlyft

Ordförklaring

Då ett byggnadskreditiv byts ut mot ett långfristigt lån.

Kategorier

Byggnadskreditiv