Avrop

Ordförklaring

Köp av varor eller tjänster genom hänvisning till ett tidigare träffat ramavtal. Vanligt vid exempelvis statliga ramavtal och finansiella avtal. Avtalen brukar röra årskonsumtion för att få mängdrabatt och genom att ropa av minska köparens lagringskostnader.

Underkategorier

Avropsspecifikation