Avskattning

Ordförklaring

Korrigering i skatteskyldighet som kan innebära skattskyldighet. Avskattning kan komma ifråga efter det att en tillgångs skattemässiga karaktär har ändrats.

Kategorier

Skatt