Avtalsbrott

Ordförklaring

Kontraktsbrott. Inträffar då en part inte fullgjort de förpliktelser som följer på ett avtal.

Kategorier

Avtal

Underkategorier

Partiellt avtalsbrott, Negativt kontraktsintresse, Avtalsvite, Fullgörelsehinder, Fullgörelsetalan, Sekretessavtal, Påföljdsbestämmelse

Relaterade mallar

Sponsoravtal 2023

Aktieägaravtal 2023

Ansökan om godkännande till avstående från indirekt besittningsskydd 2023