Avtalsfrihet

Ordförklaring

Grundprincipen som innebär att var och en har rätt att sluta avtal, med vem han vill och på vilka villkor som helst. Avtalsfriheten omfattar även rätten att avstå från att sluta avtal.

Kategorier

Avtal

Underkategorier

Samarbetsavtal