Avtalsprincipen

Ordförklaring

En princip enligt vilken en ny ägare till egendom får sakrättsligt skydd i och med att överlåtelseavtalet kommit till stånd och inte genom att tradition (egendom övergår i den nye ägarens besittning) har skett.

Kategorier

Sakrätt, Avtal