Avvittra

Ordförklaring

Redovisning och avskiljande av makes eller arvingars andel i oskiftat bo.

Kategorier

Bodelningsman