B-aktie

Ordförklaring

Aktie med svagare röstvärde än a-aktie men starkare än c-aktien.

Kategorier

Graderad rösträtt, A-aktie, Aktie, Aktiebrev

Relaterade mallar

Aktiebok 20 poster 2023