Back to back-kontrakt

Ordförklaring

Underentreprenadskontrakt. Ett kontrakt som ofta förekommer i byggbranschen. En köpare och en säljare tecknar ett huvudkontrakt. Sen tecknar säljaren ett kontrakt med en underleverantör och överför huvudkontraktets alla bestämmelser till underleverantörskontraktet.

Kategorier

Underentreprenör