Baisse

Ordförklaring

Börstendens där kurserna sjunker kraftigt, oftast under stor omsättning.

Kategorier

Hausse, Börs

Underkategorier

Bubbla